Gedagvaard voor de politierechtbank.
Wat moet ik doen?

Het kan zelfs de beste overkomen.

U begaat een verkeersovertreding en enige tijd later overhandigt een deurwaarder u een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank.

Wij leggen kort uit wat u best kan doen, waar u zich aan kan verwachten en hoe alles in zijn werk gaat.

Raadpleeg een advocaat en ga na of er een rechtsbijstandsverzekering werd afgesloten

Veel mensen weten niet dat ze meestal samen met hun autoverzekering ook een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten en proberen daarom, om kosten te besparen, zichzelf te verdedigen. Dat is absoluut niet de beste oplossing. Een rechtsbijstandsverzekering neemt alle gerechtskosten én de kosten van de advocaat ten laste.

U doet er goed aan om ons zo snel mogelijk te raadplegen. Wij zullen samen met u nagaan of er een rechtsbijstandsverzekering werd afgesloten.
In de meeste rechtsbijstandsverzekeringen is er ook een vrije keuze van advocaat voorzien.

In dat geval zullen wij voor u de aangifte bij uw verzekeringsmakelaar en/of de verzekeringsmaatschappij in orde brengen en hen verzoeken om ons aan te stellen als uw advocaat. U kan uiteraard ook zelf een aangifte doen en onze aanstelling vragen.

Inzage van het strafdossier en bepaling van de strategie

In een volgende stap zullen wij het strafdossier gaan inkijken op de griffie van de rechtbank.

In dit strafdossier vinden we alle vaststellingen van de verbalisanten en eventuele andere stukken die noodzakelijk zijn voor de rechtbank om te kunnen oordelen over de u ten laste gelegde feiten.

Na inzage van het strafdossier, zullen wij dit met u bespreken en een strategie bepalen. Er kan dan eventueel worden nagegaan of u in aanmerking komt voor bepaalde gunstmaatregelen (bijvoorbeeld een weekendrijverbod, een uitstel van tenuitvoerlegging van de straf, een opschorting, een werkstraf, …).

De verschijning voor de politierechter

Vervolgens zullen wij het nodige doen om u tijdens de zitting van de politierechtbank te vertegenwoordigen of bij te staan.

Uw aanwezigheid is niet verplicht, maar in sommige gevallen kan dit eventueel wel aangewezen zijn. Ook dit zullen wij op voorhand met u bespreken en u, ingeval u aanwezig zal zijn, hier ook op voorbereiden.

Na de pleidooien, zal de politierechter de zaak in beraad nemen.

Het vonnis en een eventueel hoger beroep

Sommige politierechters spreken het vonnis onmiddellijk uit op de zitting, andere politierechters spreken de vonnissen slechts enige tijd nadien uit.

Na kennisname van het vonnis, zullen wij dit met u bespreken en nagaan of het eventueel aangewezen is om een hoger beroep in te stellen indien u zich niet kan verzoenen met deze uitspraak. Ook de kosten van een dergelijk beroep worden door uw verzekering gedekt indien wij hiervoor een positief advies verlenen.

Ontving u een dagvaarding?

Wacht niet te lang en contacteer ons zo snel mogelijk!